Previous
Next

Månedsbrev mars 2023

Månedsbrev mars 2023     Konsern   Det som helt klart har tatt mest tid denne måneden er saken rundt Island Captain .   Nå er dette en UK kontrakt for UK personell, men vi blir

Read More »

Retningslinjer for arbeidstid

Retningslinjer for arbeidstid offshore/onshore Vi har den senere tid fått en del henvendelser ang arbeidstids reglement offshore/onshore. Så vi ønsker nå å legge ut de tolkningene som er mest relevant for våre arbeidstakere.  Arbeidstimer offshore: I

Read More »

En bauta er gått ut av tiden

I går  fikk jeg den triste meldingen om at Helge Ellingsen hadde gått fredlig bort etter noen ukers sengeleie på SUS Helge Ellingsen var tidligere konserntillitsvalgt i Schlumberger.Vi har enormt mye å takke han for .

Read More »

Equinor i hardt vær

Endelig kan vi si ,er det fokus på dette som vi har hevdet i åresvis . Nå er  saken overalt i media  Oljerapport avslører store endringer offshore: – Ingenting er hellig lenger Den nye hverdagen

Read More »