Previous
Next

Invoice for membership

Some of you receive an invoice for your membership in IE  . Do not pay this  if you have a deduction on salary in SLB There’s an error done internally  in SLB where they forgot

Read More »

Negotiating break for till the 22nd of August

A quick update We put negotiations on pause until 22 August. We have presented all requirements and have started negotiations on Non-exempt onshore, i.e. bases, mechanics, technicians and electronics, as well as office employees ,

Read More »

Bare fokus på å kutte personell

Siggy uttaler seg i avisen på vegne av oss  På to Equinor-plattformer har Petroleumstilynet avdekket potensielt farlig bruk av overtid hos underleverandøren Schlumberger. Elisabeth Seglem Jonas Vikingstad SA 5 august 22 SIGBJØRN LUNDAL MENER PROBLEMET

Read More »
Lønnsoppgjør

Lokale forhandlinger

I dag starter de lokale forhandlingene Vi starter opp lokale forhandlinger i dag . Siden dette er ett hovedoppgjør så forhandles det både på lønn og tekst  Vi starter opp med land avtalene Der er

Read More »
Pensjon

AFP -Tabber som kan gi kjempesmell

Der er stadig spørsmål om pensjon,så det er tydelig at mange er opptatt av dette. Det er ikke bare folk som er klar til å trå over i pensjonsrekkene som spør, det er spørsmål fra

Read More »