Previous slide
Next slide

Det blir forbundsvise oppgjør i årets forhandlinger

LO Representantskapet vedtok den såkalte oppgjørsformen. Altså om det skal forhandles samordnet eller forbundsvist. Årets lønnsoppgjør skal gjennomføres som et forbundsvist oppgjør i tråd med frontfagsmodellen, som betyr at Fellesforbundet forhandler først og legger rammene

Read More »

Spørsmål og svar om streiken i SLB UK

Her kan du lese korte spørsmål og svar om streiken i SLB UK. SLB UK bruker fartøyet “Island Captain” til å utføre brønnstimulering på Ekofisk. Foto Sondre Solvang, Island Offshore Hvorfor er vi i streik

Read More »

Trapper opp for å stoppe streiken i SLB UK

IE&FLT varsler sympatistreik i SLB-selskapet OneSubsea for å støtte de streikende medlemmene i SLB UK sin kamp for å få tariffavtale. -Vi trapper opp sympatiaksjonene for å stoppe streiken i SLB UK, sier nestleder Ommund

Read More »