Abonnent

Invoice for membership

Some of you receive an invoice for your membership in IE  . Do not pay this  if you have a deduction on salary in SLB There’s an error done internally  in SLB where they forgot to send lists. SLB is working on it so we’ll assume it’ll work out as

Read More »
Abonnent

Negotiating break for till the 22nd of August

A quick update We put negotiations on pause until 22 August. We have presented all requirements and have started negotiations on Non-exempt onshore, i.e. bases, mechanics, technicians and electronics, as well as office employees , etc. Furthermore, we have negotiated the exempt agreement, the Offshore Agreement as well as the

Read More »
Abonnent

Bare fokus på å kutte personell

Siggy uttaler seg i avisen på vegne av oss  På to Equinor-plattformer har Petroleumstilynet avdekket potensielt farlig bruk av overtid hos underleverandøren Schlumberger. Elisabeth Seglem Jonas Vikingstad SA 5 august 22 SIGBJØRN LUNDAL MENER PROBLEMET LIGGER HOS EQUINOR, IKKE SCHLUMBERGER. Vinteren 2021 avdekket Petroleumstilsynet at Schlumbergers noen ansatte på Equinor-plattformen

Read More »
Lønnsoppgjør
Abonnent

Lokale forhandlinger

I dag starter de lokale forhandlingene Vi starter opp lokale forhandlinger i dag . Siden dette er ett hovedoppgjør så forhandles det både på lønn og tekst  Vi starter opp med land avtalene Der er satt av totalt 4 dager til alle avtaler vi har,så forhandlinerg fortsetter i neste uke 

Read More »
Pensjon
Abonnent

AFP -Tabber som kan gi kjempesmell

Der er stadig spørsmål om pensjon,så det er tydelig at mange er opptatt av dette. Det er ikke bare folk som er klar til å trå over i pensjonsrekkene som spør, det er spørsmål fra alle aldersgrupper . Dette er komplisert og vi prøver å svare etter beste evne . 

Read More »
Abonnent

Nye regler om økte aldersgrenser – hva er egentlig nytt, og hvem blir berørt av hva?

Dette er en gjennomgang av  Alexandra PlahteJurist og leder i Formue Pensjonsrådgivning AS og Hilde Nordstoga Fagsjef og jurist i Formue Pensjonsrådgivning AS på hva det nye forslaget innebærer Pensjonsutvalget ledet av Kristin Skogen Lund la i juni frem sin rapport med evaluering av pensjonsreformen og forslag til konkrete endringer . Rapporten inneholder forslag

Read More »