Abonnent

Det blir forbundsvise oppgjør i årets forhandlinger

LO Representantskapet vedtok den såkalte oppgjørsformen. Altså om det skal forhandles samordnet eller forbundsvist. Årets lønnsoppgjør skal gjennomføres som et forbundsvist oppgjør i tråd med frontfagsmodellen, som betyr at Fellesforbundet forhandler først og legger rammene for resten av arbeidslivet. Litt fakta om hva vi snakker om Forbundsvise oppgjør Det kalles

Read More »
Abonnent

Norsk Sjømannsforbund gir full støtte til streiken i SLB UK

Norsk Sjømannsforbund understreker at arbeid i norske farvann må skje på norske lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet gir nå økonomisk bidrag til streiken i SLB UK. – Vi forventer at all aktivitet i norske farvann skal skje på norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter derfor fullt opp om arbeidet for å

Read More »
Abonnent

Spørsmål og svar om streiken i SLB UK

Her kan du lese korte spørsmål og svar om streiken i SLB UK. SLB UK bruker fartøyet “Island Captain” til å utføre brønnstimulering på Ekofisk. Foto Sondre Solvang, Island Offshore Hvorfor er vi i streik i SLB UK? Svar: Fordi SLB UK driver sosial dumping på norsk sokkel og nekter

Read More »
Abonnent

Trapper opp for å stoppe streiken i SLB UK

IE&FLT varsler sympatistreik i SLB-selskapet OneSubsea for å støtte de streikende medlemmene i SLB UK sin kamp for å få tariffavtale. -Vi trapper opp sympatiaksjonene for å stoppe streiken i SLB UK, sier nestleder Ommund Stokka i IE&FLT. Arbeidsretten ga mandag klarsignal for at IE&FLT kan gå til sympatiaksjoner til

Read More »
Abonnent

Hva er en sympatistreik? Dette bør du vite

Det er ikke ofte at fagbevegelsen tar i bruk et slikt våpen, men det kan være med på å løse en konflikt. Sympatistreik er når ansatte går til streik, ikke for egne krav, men til støtte for andre arbeidere som er i streik. For at en sympatiaksjon skal være lovlig,

Read More »
Gratis

Knusende dom: – Vi trenger et bedre regelverk offshore

Mens oljebransjen tar inn over seg den knusende dommen, konstaterer energiminister Terje Aasland at dagens regelverk for oljearbeidere ikke er godt nok. Energiminister Terje Aasland erkjenner at dagens regelverk offshore ikke er godt nok, og må tilpasses havvind og havbunnsmineralutvinning. Foto: Heiko Junge / NTB (les det engang til. Regelverket er

Read More »