Abonnent

Månedsbrev mars 2023

Månedsbrev mars 2023     Konsern   Det som helt klart har tatt mest tid denne måneden er saken rundt Island Captain .   Nå er dette en UK kontrakt for UK personell, men vi blir jo innvolvert okke som .  Siden dette er en sak som da har vært i

Read More »
Abonnent

Retningslinjer for arbeidstid

Retningslinjer for arbeidstid offshore/onshore Vi har den senere tid fått en del henvendelser ang arbeidstids reglement offshore/onshore. Så vi ønsker nå å legge ut de tolkningene som er mest relevant for våre arbeidstakere.  Arbeidstimer offshore: I utgangspunktet skal vi ikke arbeide overtid, men det kan dukke opp situasjonener der det er

Read More »
Abonnent

Oljeserviceselskap truer de ansatte med oppsigelse hvis de streiker

Oljeserviceselskapet Schlumberger Oilfield UK (del av SLB UK) truer sine ansatte på norsk sokkel med oppsigelse hvis de streiker. – Dette er totalt uhørt av et selskap som opererer på norsk sokkel, sier Ommund Stokka, nestleder i Industri Energi. SLB UK har kontrakt om å utføre brønnstimulering på Ekofisk-feltet på

Read More »
Abonnent

En bauta er gått ut av tiden

I går  fikk jeg den triste meldingen om at Helge Ellingsen hadde gått fredlig bort etter noen ukers sengeleie på SUS Helge Ellingsen var tidligere konserntillitsvalgt i Schlumberger.Vi har enormt mye å takke han for . Helge kom tidlig inn i fagforeningsarbeid og var med da de første avtaler ble laget

Read More »
Abonnent

Equinor i hardt vær

Endelig kan vi si ,er det fokus på dette som vi har hevdet i åresvis . Nå er  saken overalt i media  Oljerapport avslører store endringer offshore: – Ingenting er hellig lenger Den nye hverdagen på norsk sokkel: Bonusjag, flere ikke-skandinaviske fagarbeidere og hardere fronter. Bonus- og insentivordninger på norsk

Read More »