Bygninger og baser

Vi er organisert på samme måte som bedriften med  konsernstyre og underavdelinger( segmenter ). Nopef i  Schlumberger startet i 1977. Klubben har lang fartstid i SLB. Nopef avdeling 13, som er den opprinnelige Nopef avdelingen i Schlumberger, ble stiftet årsskifte 1977-1978. Inntil da hadde Schlumberger ansatte hatt sitt medlemskap i Jern og Metall. Den gangen var Schlumberger et rent Eletrisk Wireline Logge selskap. I 1988 ble det som dengang var Flopetrol, og drev med brønntesting, slått sammen med Wireline. Flopetrol ansatte var da registrert i Nopef som avdeling 48. De to avdelingene bestemte seg så for å gå sammen, og fortsatte videre som Nopef avdeling 13.

Schlumberger var nå blitt en bedrift som hadde gått fra å være et logge selskap, til å bli et selskap som drev med Wireline og Testing. Schlumberger Wireline hadde to baser. En i Bergen, som var blitt opprettet i 1979, og den opprinnelige basen i Stavanger. Testing var stasjonert i Stavanger, og ble så flyttet inn sammen med Wireline, Stavanger.

NOPEF i Schlumberger besto således av :

· Avdeling 13, Stavanger Wireline-Testing, Bergen Wireline

I 1994 opprettet så Wireline Bergen sin egen avdeling i Nopef, avdeling 25.

NOPEF i Schlumberger ble nå bestående av:

· Avdeling 13, Stavanger Wireline-Testing
· Avdeling 25, Bergen Wireline

Slik var situasjonen frem til 1996. Avdeling 13, sammen med Nopef sentralt, forsøkte så å få et tettere samarbeid mellom de foskjellige avdelingene i Schlumberger.

Schlumberger konsernet bestod da av Wireline, Testing, Anadrill, Dowell og Geco.

På slutten av 1996 var samarbeidet et faktum, og en besluttet og opprette et konsernutvalg med en valgt leder på heltid. Avdeling 25, wireline Bergen valgte av forskjellige grunner å stå utenfor.

NOPEF i Schlumberger var nå bestående av et konsernutvalg der disse avdelingene var med :

· Avdeling 13, Wireline-Testing, Stavanger
· Avdeling 19, Dowell
· Avdeling 155, Anadrill

Utenfor konsernutvalget :

· Avdeling 25, Wireline Bergen
· Avdeling 45, Geco Prakla 

Etterhvert kom alle avdelingene inn i konsernstyret:

Nopef avdeling 13, som er den opprinnelige Nopef avdelingen i Schlumberger, ble stiftet
årsskifte 1977-1978. Inntil da hadde Schlumberger ansatte hatt sitt medlemskap i Jern og
Metall. Den gangen var Schlumberger et rent Eletrisk Wireline Logge selskap.
I 1988 ble det som dengang var Flopetrol, og drev med brønntesting, slått sammen med
Wireline. Flopetrol ansatte var da registrert i Nopef som avdeling 48. De to avdelingene
bestemte seg så for å gå sammen, og fortsatte videre som Nopef avdeling 13.
Schlumberger var nå blitt en bedrift som hadde gått fra å være et logge selskap, til å bli et
selskap som drev med Wireline og Testing.

Schlumberger Wireline hadde to baser. En i Bergen, som var blitt opprettet i 1979, og den
opprinnelige basen i Stavanger. Testing var stasjonert i Stavanger, og ble så flyttet inn
sammen med Wireline, Stavanger.

NOPEF i Schlumberger besto således av :
· Avdeling 13, Stavanger Wireline-Testing, Bergen Wireline
I 1994 opprettet så Wireline Bergen sin egen avdeling i Nopef, avdeling 25.
NOPEF i Schlumberger besto således av :
· Avdeling 13, Stavanger Wireline-Testing
· Avdeling 25, Bergen Wireline

Slik var situasjonen frem til 1996. Avdeling 13, sammen med Nopef sentralt, forsøkte så
å få et tettere samarbeid me llom de foskjellige avdelingene i Schlumberger.
Schlumberger konsernet bestod da av Wireline, Testing, Anadrill, Dowell og Geco.

På slutten av 1996 var samarbeidet et faktum, og en besluttet og opprette et
konsernutvalg med en valgt leder på heltid. Avdeling 25, wireline Bergen valgte av
forskjellige grunner å stå utenfor.
NOPEF i Schlumberger besto således av :
Et konsernutvalg der disse avdelingene var med :
· Avdeling 13, Wireline-Testing, Stavanger
· Avdeling 19, Dowell
· Avdeling 155, Anadrill

Utenfor konsernutvalget :
· Avdeling 25, Wireline Bergen
· Avdeling 45, Geco Prakla

Mot slutten av 1997 bestemte avdeling 25, wireline Bergen seg for å tiltre
Konsernutvalget, og alle wireline ansatte i avdeling 13 ble overført til avdeling 25.
Våren 1999 ble også avdeling 45, Geco en del av utvalget, slik at alle Nopef sine
avdelinger innen Schlumberger konsernet var samlet under en felles “paraply”
Alle avdelingene har sine egne styrer, som leder den daglige driften av avdelingen.

NOPEF i Schlumberger består nå således av :
· Avdeling 19, Dowell
· Avdeling 25, Wireline
· Avdeling 45, Geco Prakla
· Avdeling 155, Anadrill
· Avdeling 13, Testing
Alt samlet i et Konsernutvalg.
Totalt organiserer vi i dag ca. 330 medlemmer, og bør ha et potensiale 

4 september 2006 ble vi Industri Energi og på landsmøtet 4 september 2006 ble det vedtatt at Nopef og Norsk Kjemisk Forbund skulle slå seg og dannet ett nytt forbund med navnet IndustriEnergi. Der ble Leif Sande valgt som leder i det nye forbundet. I Schlumberger som sådan har ikke dette ført til de store endringene . Vi er de samme bare med et nytt navn .