Månedsbrev for 2022

Konsernet,

Som tidligere fortalt her på siden hadde vi i slutten av september et etterlengtet årsmøte i Konsernet. Det kan dere lese mere om i egen post.

Konsernstyrets Årsmøte avholdt

Utenom det har vi fortsatt med forhandlingene og er straks i mål med alle avtalene.

Det er mye som skjer og mange har spørsmål av forskjellig karakter. I den forbindelse vil jeg oppfordre dere som lurer på noe til å kontakte meg (Trond Sørensen) slik at jeg får avlastet Aase, slik intensjonen for min posisjon er.

Drilling & Measurements,

I TLM er det mye som skjer for tiden. Vi har fått en ny tekniker på LWD og en på MWD.

Det er alltid en del overtid, men de siste par ukene har det roet seg noe.

Collar teamet starter med skift i november, inspektørene skal også gå skift ifm. dette.

Wireline,

Mye dårlig vær og da er det kjekt å ha mye å gjøre. Dere har vel det samme været som oss i Bergen😊

I dag operer vi på rigger/platform for oljeselskap (se under)og nye jobber står i kø altså høy aktivitet og problemer med å ha nok folk og utstyr.

Aker BP 6 operasjoner.

Equinor 9 operasjoner.

Repsol 1 operasjon

Vaar Energi 1 operasjon.

Det ansettes nye folk hele tiden i wireline , RP pool, WSS så det var vanskelig å få et tall fra broderen 😊 altså mye folk så det er bra.

Overtid er som vanlig opp og ned og stabil slik den alltid har vært.

Etter dere la ut forhandlingene virker det som folk er noenlunde fornøyd med resultatet.

Mest fornøyd er nok  de som blir kompensert med 500Nok pr.dag ute på ISW og AKOF (intervensjons fartøy). Den nye båtbonusen.

Alt i alt så er wireline I Bergen travel og det vil forsette videre ut 2022 og langt inn i 2023.

Norbar

Mye aktivitet i hele sommer

Ble kjørt fulle skift i nesten alle ferieukene selv om det var satt opp kun dag og kveld.

Folk har stilt opp slik at vi har fått fulle skift når det trengtes.

Har vært tre båter med Crude Barytt fra Marocco, og en med Crude Bentonitt fra Milos Hellas

Fikk inn en produksjons vikar før sommeren, har fått utvidet det til ut desember da vi har en del som skal ha pappaperm fremover.

Økning i WARP produksjon.

Har fått støtte fra HK til solcellepanel. Skal dekke kontorbygg samt deler av lagerbygg.

Og kranen har blitt malt Schlumberger blå 😊

Completion

Offshore

Oktober er og blir en travel måned for offshore gruppen.

Av pågående og kommende jobber er:

Deepsea Nordkapp, to personer skal kjøre nedre komplettering.

På Ormen Lange er det to brønner med fire personer på hver. Det skal kjøres nedre og øvre komplettering.

Askeladden, fire personer skal kjøre øvre komplettering.

På Gullfaks C skal en mann på frace-jobb og to på liner hanger.

Heidrun/Akofs to personer på mulig PLO(permanent lock open) jobb.

Statfjord C, to personer på uncemented screen liner + RMLT

Edvard Grieg, fem personer på MANARA jobb

Deepsea Yantai, to stk på nedre komplettering.

På Ringhornet skal det kjøres øvre komplettering. Der settes opp fire stk på crew + en lærling.

West Phoenix, fire personer på nedre og seks personer på øvre komplettering.

Mao, i overkant av ti jobber med ett snitt på 4 pers pr jobb tilsier at det blir en travel måned.

Offshore

Onshore

Intervensjon:

Det jobbes med redress av insert-ventiler/locker og wire line tools.

Jobber som er sendt:

– Ringhorne C-07 ( HAP pulling tool)

-Heidrun B-4 ( SLOT tool)

-Ringhorne C-03 ( KOT, GLV`s, RT, PT )

Jobber som skal sendes:

-Heidrun C-3 ( PLO tool )

-GFC C-10 ( insert valves, RT, PT )

– Snorre P-9 ( insert valves to Interwell )

Vi har sendt ut 4.stk gaslift jobber så langt i oktober. (42 JOBBER TOTALT I ÅR)

CONOCOPHILLIPS EKOFISK Z-21 2.STK

Equinor Gullfaks B-27 1.stk backload som blir installert i en spm på land og sendes ut med resten av Completion jobben som skal ut som en pakke.

CONOCOPHILLIPS ELDFISK S-40 4.STK ventiler.

Ellers så tester vi fortløpende nytt utstyr for alle jobber som blir maket opp som en mottakstest. Har ikke tallfestet dette, men det går på jabnå.

Vi måtte teste wire line ventiler for UK nettopp da de ikke har rett test nippel for disse ventile selv. Det var til Hewet feltet.

Eller så forstod jeg at det jobbes med og få komprimert utstyr på yarden for det skal settes opp et gjerde mot veien. Vi vil da få en del mindre plass og det er utvidelse av veinettet som er grunnen til dette.

Når det gjelder nyansettelser så vet jeg at vi har fått noen nye ingeniører men kjenner ikke navn og hvor de jobber. Vi har fått en ny mann på liner avdelingen.

Men det må også nevnes at det har forsvunnet folk både på verkstedet og i ingeniør staben vår.

De som blir ansatte som ingeniører nå er av utenlandsk opprinnelse.

Overtid har det vært en del av tidligere i år.

Core completion.

Siste brønnene vi har skrudd på og sendt i september – oktober:

Vi har skrudd og sendt: Vår energi , Ringhorne  C-07

Vi har skrudd og sendt: Shell , Ormen lange C-3AH

Vi har skrudd og sendt: Vår energi , Balder FT-4H Csg. Run. Annulus B gauge

Vi har skrudd og sendt: Equinor , Askeladden F-1

Vi har skrudd og sendt: Aker BP , Idun tunge A-3

Vi har skrudd og sendt: Equinor , wisting test prosjekt til Norce

Jobber som vi holder på med:

Equinor , Oseberg B-42 , både completion og ESP

Vår energi , Balder FT-4H 

Equinor , Gullfaks B B-27

Equinor , Statfjord C C-07

Vår energi , Balder FT-2H Csg. Run. Annulus B gauge + completion

Så det er travle dager her med 2 fagmenn og 4 lærlinger som skrur på upper completion, men det går bra unna med gode folk og godt humør.

Overtid innimellom for og få jobbene ut i tide.

2 nye lærlinger som begynte i August. Elias Ågedal og Magnus Skudal.

De 2 andre lærlingene er  fornøyde nå som de har begynt og reise litt offshore slik at de får prøvd ut det også. 

Nyansatte/overflyttet siden sommeren,

I offshore gruppa:

Viktor Kamennov

Jarle Johannessen (Overflyttet fra Testing)

CEC:

Abbas Nabizadeh

Hesham Helmy

Dag Eri Mikalsen

Bulat Nurmukhametov

 

Field Engineer:

Iyad Souayeh

Apprentices:

Magnus Skudal

Elias Aagedal

Her er status for Testing Oktober.

SWT:

Har pågående jobber for:

Total,Danmark Noble Reacher.

Denne vil pågå i 3 år , og blir endå supplert med personell fra oss.

Danmark sliter med å ansette folk for å overta. Har 5 ansatte offshore.

Trenger mnimum 12.

Shell, Ormen Lange, TO Barents.

Har en stor clean-up pågaende.

Har hatt 3 veker pause nå pga side track.

Sender folk ut kommende helg for å gå i gang med å

Renske ut siste bønn.

Er ferdig mrd den jobben om 2-3 veker.

TCP

Har en pågående jobb for AkerBP, Ula.

Denne jobber står på hold nå, pga av utbrudd

av covid på riggen.

Sampling:

Har ingen jobber pågående nå.

Holder på med sertifisering av tool.

Kommer et rush av jobber i desember og utover.

Coil Tubing:

Vi har pr idag 4 coil tubing jobber i Norge og 1 i Danmark

I tillegg har vi en N2 jobb på Gudrun feltet og personnel på båten Normand Fortune for båtspooling til Ekofisk Kilo.

Kvitebjørn: Coil jobb med 9 manns crew, fortsetter ut oktober

Ekofisk: Coil jobb som starter denne uken. Vi venter på været så de kan spoole den siste coilen opp fra Normand Fortune til Ekofisk Kilo. Dette skjer mest sannsynlig i morgen tirsdag 18.oktober. Her har vi fast 1 eletrikker og 1 mekanikker ute under operasjonen til en hver tid. Fortsetter ut året og videre i 2023

Maersk Integrator: Coil jobb med 11manns crew. Her nedbemanner de denne uken for å slippe til Wireline en stund. Personnel herfra går i transitt til Ekofisk K og ULA. Vil holde på ut året og videre i 2023, bare avbrutt i perioder av wireline jobber innimellom.

ULA: Coil jobb med 11 manns crew. Jobben skal fortsette fremover. Her har vi også fast 1 eletrikker og 1 mekanikker ute under operasjonen til en hver tid. Fortsetter ut året

Rowan Stavanger/ Gudrund Field: her har vi 4 mann ute på en N2 ( Nitrogen) jobb. Denne drar litt ut. Skulle vært ferdig sist uke, men nå blir den i allfall en uke ekstra.

Maersk Reacher/ Danmark: Coil jobb med 6 manns crew. Vil holde på ut året bare avbrutt i perioder av wireline jobber innimellom.

Fremover:

Maersk Resolve/ Danmark: begynnelsen av november

Gullfaks C – Begynnelsen av november

Ivar Aasen – Midten av november

Eldfisk Alpha – Begynnelsen av november

Dette betyr at vi vil ha ca 8 jobber fremover fra november i Danmark og Norge.

Det søkes igjen etter FS og EO personnel for å dekke personnel behovet som fremdeles er meget anstrengt.

Bygninger

OneSubSea

Her er mnd brev fra Onesubsea Processing AS

Det er veldig travelt om dagen for oss i Bergen, den siste mnd har en del av de ansatte jobbet både 2 og 3 skift for å rekke leveringsfrister på store prosjekter.

Det blir også endel overtid på mangen ansatte og dette har vi tatt opp med bedriften at de må se nærmere på og eventuelt bemanne opp skikkelig slik at man unntaksvis kan jobbe skift, forskjøvet arbeidstid og overtid men heller ha det i bakhånd til når det virkelig trengs.

Det er mye jobb på Horsøy nå og flere store prosjekter er på vei inn dørene i månedene fremover.

Bedriften gikk ut 30 september og informerte om at SLB hadde som intensjon å kjøpe Aker Solutions. det ser vi på som en stor gamechanger og vi går en meget spennende tid i møte.

Det foregår organisasjonsendringer også på Horsøy der bedriften flytter personalansvar fra teamledere til avdelingsledere 1 november og hele avdelingsleder strukturen endres. bedriften har informert fagforeningen om disse endringene. 

Videre så har vi ikke avsluttet de lokale lønnsforhandlingene enda men vi er i dialog med bedriften og tror at dette kan løse seg på en god måte og at vi får avsluttet og signert en enighetsprotokoll.

Endelig kunne man avholde årsmøte i konsernstyret vårt og jeg hadde gleden av å være med an fantastisk fin gjeng til Svalbard i noen gode dager og det var en flott opplevelse helt utenom det vanlige.

BDT

BDT verden har for det meste svevd rundt SAP den siste tiden:

5 Oktober gikk den siste business line over til ITT SAP som ERP system.

Dette har ligget som et lite spøkelse de siste årene, men fra høsten 2021 ble det gjort alvor utav det.

Opplæring og kursing startet, og det ble blitt mer og mer intensivt ettersom tiden gikk.

Det har gått bedre enn fryktet, men noen oppstartsproblemer har selvfølgelig dukket opp!

Ingen nye ansettelser, men det har vært flytting av personell for å følge opp SAP og nye måter å jobbe på.

2 personer er flyttet fra WCD P&SC til WCD PSD for å tilpasse endringer i workflow.

Det har vært økt overtid den siste måneden, i forbindelse med SAP go live.

I forhold til aktivitet så har september/oktober vært relativt rolig, men aktiviteten skal nå opp i november og månedene fremover.