AFP, hvem kan få det?

Privat AFP Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.Trepartssamarbeid AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til Read more…

Kurs om pensjon

Mandag 3 oktober og Tirsdag 4 oktober sender vi konsernets nestleder Trond Sørensen på pensjonskurs  IndustriEnergi  har fått med  ekspertise fra Tredjepart. De er spesialister på temaet og de vil kunne gi  svar på mange spørsmål, men også samtidig lære oss mer om emnet pensjon. Foreleser Det er Kristian Jacobsen fra Read more…

Vet du at du mister retten til AFP (i privat sektor) dersom du mottar uføretrygd etter fylte 62 år?

Personer som mottar gradert uføretrygd og som vurderer å utsette AFP-uttaket, må være oppmerksomme på en felle som ligger i lovgivningen om AFP i privat sektor. Etter AFP-tilskottsloven § 8 første ledd første punktum mister man retten til AFP i privat sektor hvis personen mottar uføretrygd fra folketrygdloven etter fylte 62 år, Read more…

Nye regler om økte aldersgrenser – hva er egentlig nytt, og hvem blir berørt av hva?

Dette er en gjennomgang av  Alexandra PlahteJurist og leder i Formue Pensjonsrådgivning AS og Hilde Nordstoga Fagsjef og jurist i Formue Pensjonsrådgivning AS på hva det nye forslaget innebærer Pensjonsutvalget ledet av Kristin Skogen Lund la i juni frem sin rapport med evaluering av pensjonsreformen og forslag til konkrete endringer . Rapporten inneholder forslag Read more…

Lønnsoppgjør

Trygdeoppgjøret

Den berømmelige Gen øker , og for oss betyr det i praksis at beløpet du får pensjon av øker . G er grunnbeløp  Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent. Samtidig får alderspensjon under utbetaling en årlig økning Read more…