Mellomoppgjøret 2023: Ansatte i oljeservice har fått ny lønn

MAI 8, 2023EGIL BRANDSØY Industri Energi og Offshore Norge har kommet til enighet i lønnsforhandlingene for offshoreansatte innen oljeservice: – Vi er tilfredse med resultatet, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi. Forhandlingsutvalget til Industri Energi møtte Offshore Norge til forhandlinger tidligere i dag. Foto: Egil Brandsøy. Forhandlingsresultatet gir en Read more…

Mellomoppgjøret 2023

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det skal bare forhandles om lønnsjustering i år. Normalt er det ikke streikerett i mellomoppgjør, med noen få unntak. Vi veksler med mellomoppgjør og hovedoppgjør annen hvert år. Og i motsetning til i hovedoppgjør, forhandles det i mellomoppgjøret bare om lønnsregulering. I Read more…