Fremtidsfullmakt

Vi har hatt noen triste episoder blant våre ansatte og deres pårørende  som faktisk har gjort dette med Fremtidsfullmakt veldig aktuelt Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta Read more…