Droner- Ekstraordinært møte i Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum er den sentrale trepartsarenaen for samarbeid og debatt om viktige HMS-utfordringer i petroleumsvirksom­heten. Sikkerhetsforum ble etablert høsten 2000 og er sammensatt av representanter fra myndighetene og partene i arbeidslivet. Sikkerhetsforum ledes av Petroleumstilsynet og har som hovedoppgave å fremme arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk petroleumsvirksomhet gjennom å: Være Read more…

Skuffende at Wisting utsettes

Equinor og partnerne offentliggjorde torsdag morgen at de utsetter investeringsbeslutningen for Wisting-prosjektet. – Vi er svært skuffet over utsettelsen, men forventer at det fortsatt jobbes for å få gjennomført prosjektet, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi. Wisting i Barentshavet er det nordligste oljefeltet på norsk sokkel og det er Read more…