Streikestøtte

Bare slik at dere er oppdaterte i tilfelle streik … Stønad under konflikt Forbundets vedtekter § 27 (vedlagt) redegjør for hvem som har rett til stønad. Gjeldende stønadsbeløp er 265,71 kr per arbeidstime det ikke utbetales lønn ifb streik. 1. Fra 37,5 timer – 36,5 timer: 2,74 % = 265,71 x Read more…