Retningslinjer for arbeidstid

Retningslinjer for arbeidstid offshore/onshore Vi har den senere tid fått en del henvendelser ang arbeidstids reglement offshore/onshore. Så vi ønsker nå å legge ut de tolkningene som er mest relevant for våre arbeidstakere.  Arbeidstimer offshore: I utgangspunktet skal vi ikke arbeide overtid, men det kan dukke opp situasjonener der det er Read more…

Equinor i hardt vær

Endelig kan vi si ,er det fokus på dette som vi har hevdet i åresvis . Nå er  saken overalt i media  Oljerapport avslører store endringer offshore: – Ingenting er hellig lenger Den nye hverdagen på norsk sokkel: Bonusjag, flere ikke-skandinaviske fagarbeidere og hardere fronter. Bonus- og insentivordninger på norsk Read more…