Oppgjøret sentralt er i havn ,og med det kommer det mange spørsmål. Til nå har vi svart hver enkelt ,men fant ut at en kan ta dette i  en fellesoppdatering . For lurer en på noe er det ofte mange andre som lurer på det samme ,samt for oss er det tidsbesparende . Dette er de  svar  som er sendt på de siste henvendelser

Først og fremst er dette viktig å formidle

Får en del henvendelser fra medlemmer som har snakket med Safe medlemmer . De hevder de har fått 6 % lønnsøkning

Vi kan berolige dere med at de har signert samme møtebok som oss og der er IKKE forskjell på tillegget . Hvor de har fått tallet 6 % fra  vet ikke jeg men de har det samme som oss som er da en ramme på 5.75% . Vi vet jo alle at 0.25% har en betydning  jmf rentehevinger . Derfor er det for oss viktig å ikke si noe annet enn det vi fikk . Vi skulle gjerne hatt 6 % men det fikk vi dessverre ikke til . Vi fikk over rammen samt en del bestemmelser inn som gjorde at flertallet godtok oppgjøret klokken 06.00. 

 

Videre påstås det at boreveske fikk da en  egen avtale i Oslo

 

Det stemmer heller ikke fordi det er ikke lov å forhandle lokale avtaler sentralt hos riksmekler.  Slike ting må løses lokalt. Så dette er positivt feil . Og en kan lese riksmeklers møtebok så ser en at dette stemmer ikke

 

Det betyr at det vi hevdet med at en skifter ikke avtale med å skifte forening ,stemmer . Man får en kopi av den avtalen en hadde fra før med den nye foreningens navn på og kun det  Så kan en selvsagt forhandle på den men da lokalt .

 

Så det som i realiteten har skjedd er at den andre foreningen  for mer enn to år siden  kunne ta dette inn i sin avtale ,da likelydene den de hadde i IE . Hvorfor de har trengt mer enn 2 år på å få dette på plass kan bare de svare på .Men om en tror de har fått noe annet enn det de hadde fra før ,så er det jo bare for medlemmene å etterspør avtalen, så ser de det selv .

 

Faktum er at de regler som gjelder for oss alle gjelder for denne foreningen også. IE har ingen påvirkning på disse reglene . Boreveske har eksakt samme avtale som de hadde fra før ,eneste endring er at det står Safe  på den . Innholdet er akkurat likt

 

Loadchart

De nye endringen i forhold til  feks venting og bonus som vi fikk på plass krever at Loadchart endres . Du skal nå ha hele timer samt en offshore bonus fra CI tidspunktet . SLB  har sagt de jobber med å endre Loadchart for å tilpasse LC til forhandlingsresultatet , og det skal vi følge med på slik at du får det du har krav på

Om du ser at det ikke har skjedd, vær grei å send oss en mail så skal vi følge dette opp

 

Når reguleres satsene i OSA matrisen

 Det gjøres nå og det er dette en må få på plass i Loadchart . Så dette bør være på plass til juli lønnsutbetaling

 

Og igjen vil vi  oppfordre dere til å sende oss mail hvis dere ser at det ikke har skjedd på din lønnslipp.) Da skal vi hjelpe deg med å få rettet det opp


Gjelder dette oppgjøret alle ?

Nei det gjelder kun de på del 3 i Avtalen , altså de som faller inn under kapittel 3 i OSA . Legger ved link så dere finner frem til denne

https://industrienergi.no/lonns-og-arbeidsvilkar/tariffavtaler/oljeserviceavtalen-357-2022-2024/


Vi starter snart opp lokale forhandlinger som da gjelder de som ligger over matrisen offshore, de landansatte  samt individuelt avlønnede

 

Vi har svart på mange mail direkte til de som spør,men om du har noe annet du lurer på i forhold til dette oppgjøret så ønsker vi at du sender oss de spørsmålene, slik at vi kan samle opp og svare i en felles oppdatering

Categories: Gratis