Oljepionerene Tord Lillehavn og Kjell Magne Fiskå var fredag med IE&FLT i et møte i Arbeidsdepartementet om en kompensasjonsordning for skadde oljepionerer.

Kjell Magne Fiskå (fv), Tord Lillehavn, statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø, Arild Theimann og Lill-Heidi Bakkerud deltok i møtet.

De to oljepionerene fikk fortalt statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø i Arbeids- og inkluderingsdepartementet hvordan arbeidsmiljø og kjemikalieeksponering var underordnet i oljebransjens barndom.

De er begge blitt alvorlig syke som følge av et uforsvarlig arbeidsmiljø.

Lill Heidi Bakkerud, nestleder i IE&FLT, viste i møtet til forbundets forslag om at forslag om at oljepionerene bør få en kompensasjonsordning på linje med nordsjødykkerne. IE&FLT har bedt om rask behandling av saken.

Spesialrådgiver i IE&FLT, Arild Theimann, la vekt på at helt særskilte forhold må legges til grunn når departementet skal ta stilling i saken.

Les mer om kravene IE&FLT stiller til en kompensasjonsordning.

SIST OPPDATERT: APRIL 15, 2024ESPEN HELGESEN

Categories: Gratis