Det nærmer seg riksmekler og vi starter opp på Søndag klokken 12.00 med mekling i  Akersgata 45 i OSLO

STREIKE UTTAK

Vi har gjort streikeuttak just in case , samt fordelt dette mer eller mindre likt mellom de 3 store selskapene  pluss noen firmaer til i  1st omgang .

Dette gjør vi for at ikke ett enkelt selskap skal ta hele byrde bli « straffet» , samt at signalet til kundene tilsier at vi er samlet om  dette .

Vi har sett på historien om hvem som tas ut i  første uttak  og prøvd å fordele det . Så denne gang er det Wireline og Completion som er satt opp

Men husk vi satser på enighet 🙂

Vi vil i løpet av helgen se hvilken vei det går og går det ikke vil den enkelte som er tatt ut får beskjed via sms eller mail .

STREIKESTØTTE

Blir du tatt ut så er heldigvis streikestøtten økt til 296,56 kroner

Utbetalt streikestøtte er da slik for deg offshore

296,56 x 168 timer  = 49 822,08 NOK

MEN KRYSS FINGRENE FOR LØSNING !!! STREIK ER ALLTID SISTE UTVEI !! 

Categories: Gratis