EWC/ESU (European Work Council/Europeisk samarbeidsutvalg) er en viktig arena for informasjon og drøftinger på overordnet nivå i internasjonale konsern. Her får EWC-representanter fra de ulike landene truffet toppledelsen i konsernet og får mulighet til å øve innflytelse direkte der avgjørelsene tas. Toppledelsen i konsernet har nettverk på tvers av landegrensene, og gjennom EWC får arbeidstakersiden det samme

Høstmøtet ble avholdt den 28 og 29 november i SLB sine fasiliteter i Paris . Fra konsernet stilte Jarle johannessen og Aase Fintland

Nedfor vil dere finne MOM fra dette . En kan se av referatet at det er ikke alt de syns er like kjekt å svare på 

Kopier link så åpner det seg 


https://slbie.no/wp-content/uploads/2023/01/SLB-EWC-meeting-minutes-Nov-2022-Final.pdf

Categories: Gratis