Det er nå en skal være glad en er INDUSTRIENERGI medlem, for det er her sakene blir tatt i retten. Industrienergi er forbundet som tester disse sakene. Dette er SIVILE saker i domstolen . 

I retten fv Ulrik Haukali, Gary Wilson, Christopher Hansteen, Stine Bjørnstad og Karianne Rettedal. Foto: Atle Espen Helgesen

Første rettssak om økonomisk kompensasjon for karantene under koronapandemien startet i Stavanger mandag morgen. – Vi ser fram til å få prøvd den første av disse sakene rettslig, sier Karianne Rettedal, advokat og leder for juridisk avdeling i Industri Energi.

-Industri Energi mener arbeidsgiverne har lønnsplikt når de griper inn i de ansattes opparbeidede fritid, sier advokat Karianne Rettedal.

Den første saken i de ordinære domstolene starter mandag 20. november i Sør-Rogaland tingrett. Kravet gjelder to britiske medlemmer som ble pålagt karantene for å reise på arbeidsoppdrag for riggselskapet Transocean.

– Transocean påla arbeidstakerne karantene i friperioden, slik at de av hensyn til virksomhetens drift kunne reise ut på innretningen i den ordinære oppholdsperioden. Arbeidsgivers beslutninger medførte tap av arbeidstakers opparbeidede fritid, sier Rettedal.

Hun understreker at svært mange medlemmer måtte sitte lange perioder i karantene i sin fritid i forbindelse med arbeidsoppdrag. -Belastningen opplevdes som stor og det er urimelig at arbeidstakerne alene skal bære byrdene ved dette, sier Rettedal. 

Transocean bestrider kravet og viser til at det er den ansattes risiko og ansvar å stille på arbeidsstedet til utreise.

Det er satt av en uke til saken i Sør-Rogaland tingrett. Dom vil trolig falle en måned etter saken er avsluttet.

Gangen i dette er at en må gå til arbeidsgiver først så får arbeidsgiver kreve tilbake fra feks  Operatør 

Kilde IndustriEnergi 

Categories: Gratis