Konsesjonsbehandlingen av NorthConnect-kabelen skal sluttføres etter å ha ligget på is i flere år, melder Olje- og energidepartementet i en pressemelding. Forbundsleder Frode Alfheim forventer kort prosess og at kabelen endelig finner sin plass på historiens skraphaug.

– Vi forventer at Aasland gir NorthConnect historiens korteste saksbehandling. NorthConnect må avvises grundig og endelig, og det burde være gjort før statsråden forlater kontoret i ettermiddag, sier Alfheim om nyheten.

Han forklarer at konsesjonsbehandlingen av NorthConnect-kabelen formelt ble lagt i skuffen i 2020. Olje- og energidepartementet begrunnet utsettelsen med at det ikke forelå tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken.

Utsettelsen var en direkte konsekvens av at Industri Energi i 2018 fikk gjennomslag for å stoppe utbyggingen av flere utenlandskabler, etter å ha stått alene i kampen mot kablene i en årrekke.

– Stortingets forutsetning for å bygge nye utenlandskabler er at vi får en utredning om konsekvensene av de to siste kablene. Det er ikke gjort. Seieren vår i 2018 førte også til at energiloven nå er endret slik at bare Statnett kan eie og drifte utenlandskabler, sier Alfheim.

Forbundsleder Frode Alfheim forventer kort prosess når NorthConnect-kabelen skal sluttbehandles av Olje- og energidepartementet. Utenlandskabler har vært tema på mangt et landsmøte i forbundet. Arkivfoto: Martine Green

Industri Energi har lang fartstid i kampen mot utenlandskabler

Industri Energi hadde lenge advart mot at flere utenlandskabler ville føre til høyere strømpriser til norske forbrukere.

Dette er en stor dag for Industri Energi! Vi har i årevis kjempet mot et politisk miljø som kollektivt har ivret for å bygge utenlandskabler som øker strømprisen her i Norge, gjennom denne saken har vi klart å snu dette på hodet, nå er det et stort flertall for å ta en lengre kabelpause inntil vi ser konsekvensene av de som allerede er vedtatt, sa Alfheim i 2018.

Alfheim understreker viktigheten av at NorthConnect ble stoppet:

– Jeg tør knapt tenke på hva vi hadde stått overfor nå, dersom NorthConnect hadde blitt bygget, slik den forrige regjeringen la til rette for. Kraftbransjen hevdet lenge at vi gikk mot et stort kraftoverskudd, nå vet vi at realiteten er den stikk motsatte.

Forbundslederen kommer samtidig med en klar oppfordring til lokalpolitikerne i kommunene som eier kraftselskapene:

– Det er de offentlig eide kraftselskapene Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO som har søkt om å få bygge NorthConnect. Det er altså politikerne i 47 kommuner som står bak. Det må være slutt på at lokalpolitikerne lar kraftselskapene ha alene hjemme-fest.

Må også si nei til å fornye gamle kabler til Danmark

Om få år vil de to eldste utenlandskablene til Danmark som ble bygget på 1970-tallet være over sin tekniske levealder. Debatten om hvorvidt disse to skal erstattes med nye, har de siste ukene kommet til overflaten.

– Vi forventer at regjeringen sier klart fra til Statnett at det ikke er aktuelt å fornye disse kablene når de når sin levealder, sier Aflheim.

Han er tydelig på at vedtaket om å evaluere eksisterende kabler før det blir aktuelt med nye, også må gjelde en eventuell utskifting av gamle kabler.

Da Energikommisjonen forrige uke overleverte sin utredning til Olje- og energidepartementet rådet også til de til å avstå fra å fornye de to kablene til Danmark.

FEBRUAR 6, 2023JOHNNY HÅVIK Industri Energi

Categories: Gratis