På Island Captain har da våre medlemmer streiket i snart 8 måneder for å få Norsk tariffavtale på norsk sokkel og hva gjør Safe?

Det er altså slik at våre medlemmer ansatt i SLB UK sjekker inn på ett norsk fartøy som da jobber på norsk sokkel men ikke under norsk lønn og arbeidsbetingelser

Så denne streiken er knallviktig for hele bransjen, for tillater vi slikt så ender tilslutt alle vår jobber også opp i  de utlenlandske delene av våre selskaper. Money talks….

Så var det Safe da – støtter de dette eller?

En skulle jo tro at de da ville støtte en slik tanke om norske arbeids og lønnsbetingelser på norsk sektor.

Men det som skjer er ( les og tenk )……

Safe organsiserere altså sjøfolk, selv om de ikke har forhandlingsrett på disse . Det betyr at  de organiserer sjøfolk også på dette fartøyet som er  rammet av streiken.

Resultatet er at sjøfolk som er  Safe medlemmer da frakter de uorgansierte til Ekofisk for å arbeide! 

Spørsmålet en må stille seg selv er hva en syns om det?

I praksis betyr dette at de som kjemper en kamp om å få tariffavtale på norsk sektor opplever  at uorgansierte blir fraktet til Ekofisk av organiserte Safe sjøfolk.

 

Hva kaller en en slik opptreden…..? That’s the question!

Categories: Gratis