Equinor varsler at de stanser nye investeringer og starter å trekke seg ut av prosjekter i Russland.

Styret i Equinor har besluttet å stanse nye investeringer i Russland, og å starte prosessen med å gå ut av de eksisterende «Joint Ventures» i Russland, ifølge en pressemelding mandag morgen.

– Vi er dypt urolig over invasjonen av Ukraina. Den representerer et forferdelig tilbakeslag for verden, og våre tanker går til alle dem som lider som følge av det militære angrepet, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Joint Ventures er en juridisk inngått økonomisk samarbeidsavtale som drives i fellesskap av to eller flere parter.

30 år i Russland

Equinor har vært i Russland i mer enn 30 år, og inngikk en samarbeidsavtale med Rosneft i 2012. Dette samarbeidet dekker flere prosjekter, blant annet utbyggingen av oljefeltet North Komsomolskoye i Vest-Sibir, et leteprogram for å vurdere drivverdigheten av kalkformasjonen Domanik i Samara-regionen, og 12 lete- og utvinningslisenser i Øst-Sibir.

– Situasjonen er svært vanskelig, og vår posisjon er uholdbar. Vi vil nå stanse nye investeringer i vår russiske virksomhet, og vi starter planleggingen for å tre ut av våre «Joint Ventures» på en måte som er i tråd med våre verdier. Vår viktigste prioritet i denne vanskelige tiden er sikkerheten for våre medarbeidere, sier Opedal.

Tidlig denne uken vil Equinor også presentere planer for å bidra med midler til de humanitære operasjonene i regionen, ifølge pressemeldingen.

Mye delt: Kateryna bekymrer seg for pappa i Kyiv: – Han har fylt badekaret med vann

Ukrainske medarbeidere

– Vi har medarbeidere fra både Ukraina og Russland, og vi er stolte over hvordan våre kolleger av ulik bakgrunn og nasjonalitet samarbeider – med gjensidig respekt, som ett team i Equinor, sier Opedal.

Equinor har drevet virksomheten i Russland i overensstemmelse med gjeldende sanksjoner fra Norge, EU og USA. Selskapet holder tett kontakt med myndighetene i Norge, EU, USA med flere, og vil etterleve betingelsene fra de nye sanksjonene som er relevante for vår virksomhet.

Ved utløpet av 2021 hadde Equinor bokførte anleggsmidler til en verdi av USD 1,2 milliarder i Russland.

– Vi forventer at beslutningen om å starte uttreden av våre «Joint Ventures» i Russland vil påvirke den bokførte verdien av våre russiske aktiva og føre til nedskrivninger, heter det i pressemeldingen.


Kilde . Fri fagbevegelse 

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

Categories: Gratis