Status 26 mai .

Oppdatering lønnsforhandlinger

Vi er ikke i mål .

Vi har startet forhandlinger på onshoravtalene, offshoreavtalen og teknikkeravtalen så langt

Vi kan jo ikke si noe om hva status er under forhandlinger ,men vi skal treffes igjen 1 juni og fortsette

Vi oppdaterer dere etterhvert som forhandlinene skrider frem

.

Update salary negotiations

 

We’re not there yet.

 

We have started negotiations on the onshore agreements, the offshore agreement and the techniques agreement so far .

 

We can’t say anything about what the status is during negotiations, but we will meet again on June 1st and continue.

Categories: Gratis