Dette er en nyhet som kommer i dag . Vi i konsernstyret har vært innvolvert i denne saken sammen med OSA inspektoratet . Wayne Penna gjør en formidabel jobb uansett utfall av denne 

Industri Energi mener at tidligere Schlumberger UK, nå SLB UK, driver sosial dumping om bord i fartøyet «Island Captain», som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-feltet.

Oljeserviceselskapet SLB (tidligere Schlumberger) har gjennom sitt britiske selskap SLB UK kontrakt for å utføre brønnstimulering på Ekofisk-feltet sør i Nordsjøen. Til oppdraget brukes fartøyet «Island Captain» som er spesialutstyrt for å drive brønnstimulering.

Industri Energi har over tid kartlagt lønns- og arbeidsbetingelsene for de britiske ansatte på fartøyet.

-Ansatte om bord utfører arbeid etter oljeserviceavtalen, men både lønns- og arbeidsbetingelser er langt unna det nivået Industri Energi kan akseptere. De ansatte jobber en 28-28 rotasjon, med en lønn betydelig under tariff, uten kompensasjon for overtid eller nattarbeid, sier Erling Holmefjord, leder for arbeidslivsavdelingen i Industri Energi.

Erling Holmefjord, avdelingsleder i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

Siden mai 2022 har forbundet prøvd å ha dialog både med SLB Norge og SLB UK, uten at dette har ført til noe som helst resultat.

-Vi har gjennom møter med SLB fremmet vårt syn, men opplever at SLB Norge ikke er villig til å bidra til noen form for løsning for de ansatte om bord i «Island Captain». SLB UK har mottatt vårt krav om tariffavtale, men har så langt neglisjert vår henvendelse, sier Holmefjord.

Han slår fast at Industri Energi verken vil eller kan akseptere at et selskap som opererer på norsk sokkel, som leverandør til et stort internasjonalt oljeselskap, uten at våre medlemmer er omfattet av lønns- og arbeidsvilkår som gjelder, i henhold til oljeserviceavtalen.

-Industri Energi er tett på og vil ikke akseptere sosial dumping på norsk sokkel, sier Holmefjord.

Kilde Industrie Energi Sentralt 

Kort forklart handler dette om en kontrakt Conoco har med SLB UK. De som utfører arebeidet er ansatt i SLB UK . Arbeidet de utfører er på norsk kontinentalsokkel . Her ligger kjernen i saken . Dette er personell i WS , stim gutta . Vi moblisere de herfra

Vi har bidratt så mye vi kan med informasjon , men siden kontrakten er i SLB UK så har OSA inspektoratet gjort en stor jobb med å nøste opp .  OSA inspektoratet er en kontroll enhet i Industrienergi som vi, Industri Energi har alene  .Ingen andre forbund har dette og  er ser en viktigheten av et6t slikt inspektorat 

Vi vil jo ikke spå utfallet av saken for det er vanskelig ,men for vi som har vært i gamet en stund husker Big Orange saken . De gutta havnet på norske betingelser nettopp fordi de var på rigg -på norsk sokkel og dermed fikk¨de like vilkår som oss, nettopp for at en ikke skulle utkonkureres  av personell med dårliger betingelser , altså sosial dumping 

Vi informeres og oppdateres av forbundet om dette ,og dermed får dere og informasjon så fort vi mottar den 

Categories: Gratis