Viste du at denne streiken faktisk kan handle om deg og din arbeidsplass ? Og  hvorfor tar da IE denne saken og hvorfor sier ikke vi i IE SLB noe om den? 

Du tenker kanskje at det ikke kan skje fordi jeg er beskyttet at lover og regler som gjelder i Nordsjøen .

Ja det gjør de forsåvidt for deg ansatt i den norske delen av selskapet fordi du har tariffavtale osv . Men hvor lenge har du det er jo tusenkroners spørsmålet, om vi tillater at operatører går til utenlandske deler av konsern og lager kontrakter . Og det er jo nettopp det som har skjedd her

Neste tjeneste de kan kjøpe fra utlandet kan jo være MLWD tjenester, retningsboringstjenester, Mud tjenester, coiltjenester osv osv .  Da kan de ansette folk i UK og da plutselig har du ingen tariffavtale

Og det er nettopp derfor IndustriEnergi tar saken. For de sier at på norsk sektor gjelder norske regler og tariffavtaler. Man skal ikke kunne unngå dette ved å kjøpe tjenester fra utlandet. Og nettopp derfor er de konsekvente på å bruke SLB UK og ikke SLB  når de snakker om denne,nettopp for å skille mellom oss med orden i sysakene og SLB UK som da bruker engelske regler i vårt farvann 

.

Men er det SLB UK IE er imot? Eller kjemper de for at du skal kunne ha en jobb i fremtiden?

Den siste delen av setningen er det korrekte svaret og nettopp derfor bør vi støtte opp om denne streiken. 

Hvorfor er ikke IE SLB  i Norge mer på banen?

 

Det er fordi det har vært to saker tidligere hvor en da i retten har møtt motbør fordi den norske delen av selskepet er innvolvert

Så for å unngå slike hendelser og for å ha en stekrere sak så forholder IE SLB seg i ro i media osv 

Men vi har truffet de streikende, vi har støttet de økonomisk osv så de som streiker vet hva vi mener

 

Men for å gjennta budskapet . Denne streiken handler om retten til norske avtaler i norsk farvann . HUSK DET !

Det handler om din jobbsikkerhet også på sikt !

Categories: Gratis