Samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi har vedtatt en uttalelse der den krever at arbeidsplasser tilknyttet driften på norsk sokkel må ligge i Norge. – Det må være et fortsatt krav til at petroleumsvirksomheten skal bygge arbeidsplasser i Norge, skriver samarbeidskomiteen i uttalelsen.

Tillitsvalgte innen oljeservice, landbase og helikopter samlet til tariffkonferanse i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

Norsk petroleumsvirksomhet er verdensledende innen teknologi og sikkerhet. Dette skyldes i høyeste grad at utviklingen har skjedd innenfor et norsk arbeidsliv, med gode og trygge arbeidsvilkår. Samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi  skriver i uttalelsen at de frykter at Halliburtons varslede planer om å flytte arbeidsplasser til lavkostland bare er starten på en større utflagging i hele oljeservicesektoren.

«Tillater vi utflytting av arbeidsplasser tilknyttet virksomheten på sokkelen svekkes grunnlaget for en god og trygg videre utvikling av petroleumsvirksomheten. Det vil stride mot det norske fellesskapets krav til hvordan de norske naturressursene skal forvaltes» skriver de i uttalelsen.

Det var Stortingsmelding nr. 76 (1970-71) som la grunnlaget for hvordan petroleumsvirksomheten i Norge skulle styres. Der står det at det skal utvikles en oljepolitikk slik at naturressursene på norsk sokkel skal komme hele samfunnet til gode. Mens Petroleumsloven slår fast at ressursforvaltningen på norsk sokkel skal bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling.

«Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å flytte flere støttefunksjoner og tjenester til lavkostland, etter hvert også tjenester knyttet direkte til driften av norsk sokkel. Den teknologiske utviklingen stiller vi oss bak, men dersom den skal brukes for å svekke det norske samfunnets goder av petroleumsvirksomheten, brukes den på feil måte. Vi må nytte oss av utviklingen i Norge, slik at vi kan fortsette å bygge velferd og sysselsetting for samfunnet» skriver samarbeidskomiteen i uttalelsen.

Komiteen påpeker at det er en viktig forutsetning for videre utvikling av petroleumsvirksomheten, og annen næring i Norge, at arbeidstakere i virksomhetene har trygge og gode ansettelsesvilkår.

«En av de viktigste årsakene til Norges produktivitet er at vi har en høy grad av arbeidstakermedvirkning i alle ledd av virksomhetene, noe som er en sterk bidragsyter til både effektivisering og økt sikkerhet. Med svekkede arbeidsvilkår reduseres medvirkningen og de ansatte tør ikke å si ifra».

Komiteen slår fast at dersom arbeidsplasser flyttes ut av landet vil fagforeningene ikke ha noen reell påvirkning på arbeidstakernes trygghet på jobben, da dette reguleres ikke bare av selskapenes retningslinjer og landets lover, men også av lokal arbeidslivskultur.

«Det må være et fortsatt krav til at petroleumsvirksomheten skal bygge arbeidsplasser i Norge, både direkte og indirekte, og skape positive ringvirkninger for det norske samfunnet. Arbeidsplassene må bli værende i Norge» skriver Samarbeidskomiteen for oljeservice i uttalelsen.

Industri Energis samarbeidskomite for oljeservice består av tillitsvalgte som representerer over 7400 arbeidstakere innen oljeserviceavtalen, landbaseavtalen og helikopteravtalen.

Categories: Gratis