Forbundsleder Frode Alfheim deltok denne uka i en åpen høring på Stortinget om regjeringens tilleggsmelding om energipolitikk. – Vi trenger mer kraft i det norske systemet, for å skape et langsiktig overskudd for dagens og framtidige industriaktører, sa han.

Alfheim understrekte i høringen at energi har blitt et svært omdiskutert politisk tema på grunn av de høye strømprisene i den sørlige delen av landet.

Han var tydelig på at det trengs bred politisk enighet rundt de energipolitiske beslutningene som skal fattes. – Langsiktighet er nødvendig, både for de som skal produsere energi og for de som skal bruke kraften, sier han.

Alfheim er optimistisk på at Norge vil klare å nå de klimapolitiske målene, samtidig som man utvikler industrien på land og til havs.

-Men det betinger at vi får mer kraft i systemet, både gjennom oppgradering av eksisterende vannkraft og ved å utvikle havvind. Det er helt nødvendig for at vi igjen skal ha et langsiktig overskudd av kraft for dagens og framtidens industriaktører i Norge, sier han.

Alfheim understreker dessuten at krigen i Ukraina har økt etterspørselen etter norsk naturgass.

– Det er helt nødvendig å lete etter og finne mer naturgass på norsk sokkel, slik at vi kan være en langsiktig gassleverandør til Europa. Vi trenger også mer gass for å utvikle en norsk hydrogenindustri av stort omfang. Da kan vi bruke infrastrukturen i Langskip og Northern Lights for å fange og lagre karbondioksidet (CO2) og skape rent, utslippsfritt hydrogen, sier Alfheim.

Se høringen i opptak her.

Kilde : IE sentralt

Categories: Gratis