Slik får du full oversikt over pensjonen du har tjent opp.

Slik får du full oversikt over pensjonen du har tjent opp.

Mange har jobbet for flere ulike arbeidsgivere gjennom et langt arbeidsliv. Flere har likevel ikke anelse om hvor mye de har tjent seg opp i pensjon.

Én av grunnene til det, kan være at man har vært omfattet av ulike pensjonsordninger hos hver arbeidsgiver.

– En av hovedutfordringene for folk flest er at de ikke helt vet hva de skal spørre om eller hvor de skal spørre om hva. Det finnes imidlertid mye nyttig og god informasjon på nettet, bare man vet hvor man skal lete

Så hvordan skaffer du deg full oversikt over opptjent pensjon?

Her får du svarene.

Slik sjekker du pensjonen din

For de fleste av oss utgjør hovedandelen av pensjon fra NAV. Informasjon om hva du ligger til å få i pensjon derfra, får du ved å logge deg inn på Din pensjon på NAVs nettside. Her får du informasjon om hva du ligger an til å gå i alderspensjon fra NAV

Du får også opp tjenestepensjon gjennom dine arbeidsforhold og årlig AFP dersom du krysser av for at du er omfattet av AFP- i privat eller offentlig sektor.

 Dersom du er omfattet av AFP i privat sektor og ønsker mer informasjon om ordningen anbefaler jeg deg å gå inn på Afp.no. Her kan du blant annet ta “apf-testen”- en enkel test som inneholder de viktigste vilkårene for rett til AFP, og en god indikasjon på om du ligger an til å fylle vilkårene eller ei

For mer informasjon om pensjonsordningene gjennom dine arbeidsforhold, bør du logge deg inn på Norsk pensjon. Der finner du mer utfyllende informasjon om de ulike tjenestepensjonsordningene dine.

Hva gjelder informasjon om ordningen du er omfattet av i dag anbefaler vi deg å gå inn på pensjonsleverandørens nettside, eventuelt ta kontakt med HR-avdelingen for ytterligere informasjon om tjenestepensjonsordningen

Sjekk dette hvert år

Fremover blir enda mer vanlig med kortere engasjementer og flere arbeidsgivere.

I lys av dette er folketrygden i Norge allerede tilpasset. Du tjener opp pensjon i henhold til den lønn du har, helt til fylte 75 år.

Du sparer opp pensjonsrettigheter i folketrygden opp til dette lønnsnivået, tilsvarende 18.1 prosent av lønnen hvert år, maks til lønn 7.1G, som i dag er cirka 670.000 kroner. Dette sikrer opptjening gjennom livet

Enkelte kan være uheldige og bli “snytt” for pensjonen de har rett på, noen får etterbetalt fra NAV, andre får aldri hele utbetalingen de har krav på fordi de aldri sjekket at alt var riktig.

Categories: GratisPensjon